اتاق تاریک عبارت است از یک جعبه سیاه رنگ مکعبی شکل که فقط یک روی یک وجه آن سوراخ بسیار ریزی تعبیه شده است. تصویر در این حالت به صورت وارونه و بسیار کمرنگ است.

تاریخ استفاده از اتاق تاریک به حدود 300 سال قبل از میلاد می رسد که در آن موقع اولیه، نقشه بردار یونانی برای کارهای خود از آن استفاده می کرد. لئوناردو داوینچی نیز به طراحان توصیه می نمود که از این وسیله برای طراحی های خود استفاده کنند.

بعدهای دیگران این اتاقک را تکمیل کردند و با بزرگ تر کردن سوراخ آن و استفاده از یک عدسی شیشه ای تصویری با روشنایی و وضوح بیشتری به دست آورند.

البته ابعاد این دوربین های اولیه بسیار بزرگ بود. این سیر تکاملی همچنان طی شد تا دوربین هایی به مراتب کوچکتر و راحت تر ساخته شد.

دوربین های جدید امکانات بسیار زیادی را در اختیاری عکاسی قرار داده و بسیار سریع هستند. دوربین های اتوماتیک نور محیط را اندازه گیری کرده و تنظیمات لازمه را خود به خود انجام می دهند و کار عکاس را بسیار راحت می سارند. البته عکاسان حرفه ای همواره مایلند که خود تنظیمات دوربین را انجام داده و با توجه به شرایط محیطی حالت دلخواه خود را انتخاب نمایند.

امروزه دوربین های دیجیتالی نیز به بازار آمده که دیگر از فیلم عکاسی در آنها خبری نیست در این دوربین ها تصاویر روی حس کننده های نوری تعبیه شده و در دوربین تأثیر کرده و این حس کننده ها تصاویر را به اطلعات دیجیتالی (صفر و یک) تبدیل می کنند. اطلاعات دیجیتالی نیز در حافظه های مربوط ذخیره می گردند. برای چاپ این تصاویر از برنامه های رایانه ای و چاپگر ها استفاده می شود. همچنین دستگاه های مبدلی هم ساخته شده که این تصاویر دیجیتالی را روی کاعذهای عکس معمولی چاپ می کند. با تمام این پیشرفت ها دوربین های غیر دیجیتالی که از فیلم های عکاسی معمولی استفاده می کنند هنوز هم جایگاه ویژه خود را دارند