تحقیق عصرمجازی
 gharagozloo  1396/05/02  207پاز آنجایی که کشور ما هنوز در اواسط موج دوم یا عصر صنعت است و موج سوم را درک نکرده ،اطلاع از موج چهارم یا عصر مجازی اهمیت فراوانی دارد.مسئولین کشور ما با اطلاع از پیدایش عصر مجازی باید حداقل در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه ریزی داشته باشند.با وارد شده به موج سوم عصر مجازی را چشم انداز برنامه های ICT دراز مدت خود قرار دهند برای عبور از موج سوم ،موج چهارم را باید خوب شناخت وخوب برنامه ریزی کرد تا در آینده بهترین شرایط اقتصادی را در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی و صادرات داشته باشیم. با ورود به عصر فناوری اطلاعات و همگانی شدن رایانه به سرعت شبکه جهانی اینترنت ،جرائم رایانه همزمان با پیشرفت فناوری اطلاعات رشد و توسعه پیدا کرد و در آینده نچندان دور با ورود به عصر مجازی ضرورت انجام کلیه کارها از طریق رایانه ،بحث امنیت اطلاعات و جلوگیری از نفوذ امری مهم تلقی شده و از دیدگاه قضایی تدوین قوانین جرائم فضای سایبر و اجرای صحیح آن مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. اغلب در محیط مجازی تعیین مکان فیزیکی یک کاربر ناممکن است چرا که هیچ گونه هماهنگی و هم سویی بین فضا و مکان واقعی از یک سو و فضای مجازی رایانه ای وجود ندارد و باید در این خصوص هماهنگی بین تمامی کشورها در تخصیص آدرس در محیط سایبر انجام گیرد .از آنجایی که در اکثر جرائم سایبری تابعیت مرتکب ناشناخته است  جرائم سایبر اصولا دارای ماهیتی فرامرزی بوده و می بایست بدون در نظر گرفتن مکان و موقعیت فیزیکی مرتکب،محل ارتکاب و … مورد بررسی گیرد و در خصوص تعارض صلاحیت در حوزه‌های قضایی داخلی , می‌ بایست یک هیأت و یاشعبه مرکزی، در خصوص رسیدگی به جرائم سایبر در کشور تأسیس گردد و در این مقاله با بررسی عصر مجازی و مراحل رشد جرام رایانه ای در خصوص روند به روز شدن جرائم سایبری و مشکلات و موانع اجرا آن بحث شده و سعی شد آمار و خسارات وارد شده مورد بررسی قرارگیرد.

در این مقاله هدف تعریف فضای مجازی و شناخت آن ،تعریف جرائم فضای سایبر، بررسی مفهوم و ماهیت انواع جرایم فضای سایبر، بررسی آمار جرائم سایبر وچگونگی برخورد وهوشیار شدن اشخاص در حفاظت داده‌های خود، ، ناشناس بودن این جرمها وآگاه ساختن دیگران می باشد.کلید واژه: مجازی، جرم، نفوذگری،فضای سایبر، امنیت 
مقدمه"

جرایم سایبری ،نوعی از جرایم اینترنتی می‌باشند که شامل جرم‌هایی هستند که در محیط سایبر بوجود می‌آیند،که در این مقاله ما به معرفی موج چهارم یا عصر مجازی که در آینده شرایط جدیدی را خلق خواهد نمود که بیشتر امور روزانه زندگی بشر مجازی خواهد شد. عصر مجازی مانند چتری هرکس را در هر زمان و هرجا زیر پوشش خواهد گرفت و محدودیتهای زمانی، جغرافیایی و فضایی که بشر امروز با آن در ستیز است را از بین خواهد برد. امکانات عصر مجازی بسیار زیاد است، به عنوان مثال، اقتصاد مجازی، تجارت مجازی۲ ،بانکداری مجازی۳، آموزش مجازی۴، دولت مجازی۵، ادارات مجازی، شرکتهای مجازی، پول مجازی و خدمات و تفریحات مجازی بخشی از آنها می‌باشند.با توسعه و تحول یافتن اینترنت،در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است. لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی میگردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن میباشند. در حال حاضر جرایم سایبر با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه مجرمین محیط سایبرشامل هکرها،کرکرها ،فریک‌های تلفن وانواع جرم‌های ممکن بانام سایبرکرایم ودرمورد جرم آینده با نام تروریسم سایبر که مانند تروریست‌های معمولی دارای انگیزه‌های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستندو همچنین بحران سازهای سایبر شامل ویروسها،عنکبوتهای موتورهای جستجو و پالسهای الکترومغناطیسی،کرمها و بمب‌های منطقی و… در این تحقیق،پس از تعریف عصر مجازی به بررسی تاریخچه جرایم سایبر ،بررسی مفهوم و ماهیت  انواع جرایم سایبر ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین ،آمار موجود و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم رایانه ای خواهد پرداخت.

موج چهارم یا عصر مجازی چیست؟

موج چهارم یا عصر مجازی در حقیقت، شکل توسعه و تکامل یافته عصر اطلاعات و دانش است که در آینده‌ای نزدیک ظهور خواهد کرد و فضای سه بعدی را در اختیار بشر قرار خواهد داد. عصر کشاورزی با هدف تهیه و تامین غذا بوقوع پیوست و تقریبآ سی هزار سال دوام داشت. عصر صنعت پس از آن شکل گرفت و مشکل ابزار و مواد را که نیاز آن زمان بشر بود برطرف نمود و حدودآ ۵۰۰ سال دوام داشته و در بعضی از کشورها همچنان حاکمیت دارد. موج سوم مربوط به عصر اطلاعات۶ است که با حضور رایانه معرفی شده به سرعت در حال گسترش و توسعه بوده و به پیش می‌رود و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را شدیدآ تحت تاثیر خود قرار داده است، اینترنت مشخص‌ترین نماد این عصر است. هدف از بوجود آمدن این عصر رفع نیاز اطلاعاتی بشر بوده است که به کمک رایانه و اینترنت همراه با بانکهای اطلاعاتی و شبکه‌های تار عنکبوتی WWW جهانی این نیاز تا حدودی مرتفع شده و در آینده تاثیر خود را با انتقال فضای یک بعدی (متن، پست الکترونیکی و اتاقهای گفتگو) به دو بعدی (فیلم، تصویر و آدمکهای شبیه‌سازی شده)که مشخصه این عصر است بیشتر نمایان خواهد نمود.

مطالب مرتبط
...
چهارمین موج
alireza_fa  1394/06/23  760 
...
عصر مجازی
ali_aslahi  1394/07/23  655 
Loading...