عصرمجازی
 nabii  1397/04/19  147

انیشتن معتقد است كه «تخیل اهمیت بیشتری از دانش دارد» . شاید اگر تخیل و هوس نبود، امروز اختراعات بزرگی مانند هواپیما، قطار، لیزر، ماهواره، رادیو، تلویزیون، رایانه، اینترنت و دهها اختراع متنوع دیگر كه زندگی بشر را تغییر داده و راحتی و رفاه را به همراه آورده است، در اختیار نداشتیم. البته نقش نویسندگان داستانهای تخیلی كه عموماً به آینده توجه داشته‌اند، نیز در تولید اختراعات و تغییر جوامع موثر بوده است. بعضی از اختراعات و نظریه‌ها دامنه محدودی دارند و بعضی نظرات مانند نظریه تافلر، دامنه وسیعتری را می‌پوشانند. وقتی الوین تافلر در كتاب «موج سوم» عصر اطلاعات را در زمان اوج عصر صنعتی به عنوان موج جدید مطرح كرد و آن را تغییر اساسی جهان برشمرد، كسی فكر دولت الكترونیكی، آموزش الكترونیكی، تجارت الكترونیكی، بانكداری الكترونیكی و ایجاد میلیونها شغل جدید در این زمینه را نداشت. اما گذشت زمان نشان داد كه توسعه فناوری اطلاعات از تخیل تافلر هم پا فراتر گذاشت و جهان را در عصر نوینی قرار داد كه در آن تحولات عظیمی در حال انجام است. مسلماً عصر دانش یا عصر اطلاعات كه یكی از نمادهای فیزیكی آن اینترنت است، به سرعت در حال گسترش بوده و پتانسیلهای نهفته در آن هنوز بطور وسیعی در اختیار بشر امروز قرار نگرفته است و علاوه برآن هنوز از آنچه وجود دارد نیز به نحو بهینه‌ای استفاده نمی‌شود.
 

مطالب مرتبط
...
چهارمین موج
alireza_fa  1394/06/23  760 
...
عصر مجازی
ali_aslahi  1394/07/23  655 
Loading...