برترین عکس های هوایی ۲۰۱۷
 shahriyari  1397/04/27  134

این رقابت با همکاری National Geographic برگزار شده است و امسال حدود ۸۰۰۰ عکس از نقاط  مختلف جهان در آن شرکت داده شده‌اند و عکاسان آماتور و حرفه‌ای در سه بخش طبیعت، شهری و مردم به رقابت با یکدیگر پرداختند.

البته بخشی نیز با عنوان خلاقیت در نظر گرفته شد که به تقدیر از نگاه‌های متفاوت و خلاقانه در عکاسی هوایی می‌پردازد.

قطعا تماشا تصاویر خالی از لطف نیست می توان شاهد تصاویر زیبایی بود.

طبیعت

رده‌ی اول:رده‌ی دوم:رده‌ی سوم:


 

شهری

رده‌ی اول:
رده‌ی دوم:


 

 

رده‌ی سوم:

مردم

رده‌ی اول:


رده‌ی دوم:رده‌ی سوم:

 

خلاقیت

رده‌ی اول:رده‌ی دوم:


رده‌ی سوم:

 

 

 

Loading...