تاریخچه تکنولوژی
 khoshnevis  1394/06/31  1252

تاریخچه تکنولوژی و تحول در آن
تکنولوژی بهصورت کلی عبارت است از محصولات ساخت بشر که انسان از آنها برای دسترسی به هدف های خود و دانش مورد نیاز برای تولید و به کارگیری آنها استفاده میکند. در این تعریف تکنولوژی همیشه شامل مصنوعات ساخت دست بشر است و نرمافزار (دانش و روشها) نیز بلافاصله با آن همراه میشود.
 
تاریخچه تکنولوژی
شروع موفقیت بشر در دستیابی به امکانات خدادادی موجود در طبیعت به دوران ما قبل تاریخ بازمی­گردد.بشر در طی تاریخ از دانایی های خود برای رفع مشکلات زیستی خویش بهره برده و فنونی را ابداع نموده که این فنون دوران متعددی را طی نموده اند، از سه هزار سال قبل از میلاد مسیح (ع) که بین النهرین تمدن شهرنشینی به خود گرفت و بشر ابزار خیش را برای کشاورزی، و بارکش های لغزنده را برای حمل ونقل به کار گرفت، تا سده ی هجدهم و انقلاب فرانسه که اعداد و ریاضیات را وسیله ی دستیابی به اهداف خود   قرار داد، تا به امروز که از رباط ها استفاده می کند.
آوبری برستال در کتابی تحت عنوان ((تاریخچه مهندسی مکانیک )) دوران تکامل و ترقی تکنولوژی را به 10 دوره زیر تقسیم نموده است .
1-دوران ما قبل تاریخ،ما قبل از سه هزار سال قبل از میلاد .
2- دوران امپراطوری مصر، از سه هزار سال تا 600 سال قبل از میلاد .
3- دوران یونان و روم باستان، از سال 600 قبل از میلاد تا سال 400 میلادی .
4- دوران قبل از رنسانس که به دوران سیاه تشبیه شده و شامل 400 الی 1500 میلادی میشود .
5- دوران آستانه ی انقلاب صنعتی، بین سال های 1500 تا 1750 میلادی .
6- دوران انقلاب صنعتی، سال های 1750 تا 1850 میلادی .
7- دورانی که به قدرت اسب بخار مشهور است ، 1850 تا 1900 میلادی .
8- دوران صنایع اتومبیل و هواپیما بین سال های 1900 تا 1940.
9- دوران اتم و اکتشافات فضایی بین سال های 1940 تا 1960 .
10- دوران ریز پردازنده ها،نانو و بیوتکنولوژی 1960 تاکنون .
توسعه تکنولوژی
در واقع پیدایش اولین لایه های تکنولوژی مربوط به زمانی بوده که انسان برای دفاع یا شکار و حفظ بقاء خود سنگ های عادی را تراشیده و به عنوان ابزار مورد استفاده قرار داده است . بعدها در نتیجه ابتکارات و اختراع خود توانسته نسبت به ساختن این ابزار به وسیله فلزاتی را کشف کرده بود،مبادرت کند .
نخستین پیدایش انسان اندیشه ورز در دوره دیرینه سنگی است ، در این دوره انسان ها دسته دسته و جدا از هم در زمین پراکنده اند و همزیستی مسالمت آمیز دارند ، پیدایش اسطوره های ابتدایی و خدایان توتم (مظهر) به گونه ای که جادوگران و مردان حکیم واسط ارتباط انسان ها باآن ها هستند (توتم باوری) مربوط به این دوره می باشد .
1-توسعه تکنولوژی در زمینه ابزار،مواد در دوران ما قبل از تاریخ، سه هزار سال قبل از میلاد
انسان اعصار گذشته، در زمان هایی دور، از ارتباطات چهره به چهره و رو در رو استفاده می کرده و از طریق طبل و دود پیام هایش را برای دیگران ارسال می کرده است.
بنابراین، انسان با سعی و تلاش برای برقراری ارتباط بیشتر با اطراف خود، وارد کهکشان شفاهی شد که از دور دست تاریخ آغاز و تا سال 1453 میلادی ادامه داشت. در کهکشان شفاهی، بیشتر به محتوا توجه شده است، ارتباط مستقیم (شنیداری و دیداری) بود و بشر برای برقراری ارتباط، از پنج حس خود استفاده می کرده است؛ ولی حس غالب، حس شنوایی بوده است که در ارتباط زبانی میان افراد بشر مناسب تر از دیگر حواس است .
با این حال، انسان کهکشان شفاهی نیز برای انتقال پیام ها و خواسته های خود، با مشکلاتی مواجه بود و به وسایل پیشرفته تری برای برقراری ارتباط نیاز داشت، تا اینکه در حدود 1000 سال پیش از میلاد، اختراع بزرگی در یونان به وقوع پیوست و آن حروف الفبا بود.
اختراع حروف الفبا، مانند پلی، گفتار و نوشتار را به یک دیگر نزدیک کرد و آن دو را با یک دیگر آشتی داد، فاصله ها از میان رفت و انسان توانست، به انتقال افکار و ارسال آن برای دیگران فکر کند. زمینه ساز این نقطه عطف تاریخی، تکامل سه هزار ساله سنت شفاهی و ارتباط غیر الفبایی است که سر آغاز دگرگونی کیفی ارتباطات انسانی بود، گسترش سواد تا قرن ها پس از اختراع و گسترش صنعت چاپ و تولید کاغذ، به وقوع نپیوست . در اواسط قرن پانزدهم میلادی، با اختراع صنعت چاپ این وضع به کلی دگرگون شد و نهضت عظیمی در امر ارتباط انسانی به وجود آمد. متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که توسعه داخلی تکنولوژی آموزشی ابزارهای آموزشی بعداز سالهای 1800 میلادی شروع شد و از این تاریخ بود که مواد و وسایل آموزشی یکی پس از دیگری ابداع شدند ودر امر آموزش مورد استفاده قرار گرفتند.
اهم ابداعات و ساخته های بشردر این دورهتیر و کمان ، چاقو، اره ،آسیاب دستی،نوشتن کتیبه و تاریخ بر روی کتیبه های گلی یا چوبی و یا بر روی کاغذ پاپیروس در سرزمین های سوریه ،مصر و ایران می باشد.
2- توسعه تکنولوژی در زمینه ابزار،مواد   در دوران امپراطوری مصر، از سه هزار سال تا 600 سال قبل از میلاد .
عصر نوسنگی پسین یا آغاز عصرفلز ، پیدایش جامعه ریاستی ، پرورش حیوانات اهلی ، صنایع دستی وظیفه تمام توده مسلح مردم است .
3- توسعه تکنولوژی در زمینه ابزار،مواد   در دوران یونان و روم باستان، از سال 600 قبل از میلاد تا سال 400 میلادی .
ساخت کاغذ در سال 100 میلادی در چین آغاز شد و مورخین از مکانهای دیگری که در آنجا کاغذ ساخته می شد از جمله سمرقند سال 751، بغداد 793، مصر900، مراکش سال 1100 میلادی و اسپانیا در سال 1150 میلادی ، نام برده اند .
4- توسعه تکنولوژی در زمینه ابزار،مواد در دوران قبل از رنسانس که به دوران سیاه تشبیه شده و شامل 400 الی 1500 میلادی می شود .
پس از سقوط امپراطوری رم در حدود سال 400 میلادی تا 600 سال بعد ، کشور های اروپایی به تحول چندانی در زمینه تکنولوژی دست نیافتند . تنها بین سال های 1000 تا 1500 میلادی بود که مقدمه شکوفایی تکنیک و تکنولوژی در کشور های غرب فراهم گشت .
اختراع چاپ توسط گوتنبرگ در سال 1440موجب شد، انسان علاوه بر ارتباط مستقیم، به ارتباط نوشتاری دست یابد و با آغاز این مرحله، بشر به عصر کتابت یا عصر گوتنبرگ وارد شد.
5- توسعه تکنولوژی در زمینه ابزار،مواد در دوران آستانه ی انقلاب صنعتی، بین سال های 1500 تا 1750
سال های 1500 تا1750 میلادی دورانی بود که زمینه انقلاب صنعتی را فرا ساخت . اساس کشفیات علمی که پایه گذار مهندسی نوین بود در این دوران پی ریزی شد . دانشمندانی چون گالیله و نیوتن که قانون ثقل و حرکت را کشف نمودند و بالاخره صدها دانشمند و محقق دیگر که پایه گذار علوم مهندسی و تکنولوژی جدید گردیدند .در این سال ها قدرت تحقیق و اختراع از سلطه کلیساها خارج گردید و به حوزه انجمن های علمی کشانده شد .در این دوران مصنوعات چوبی جای خود را به مصنوعات فلزی دادند .در ابتدای قرن هفدهم بود که پاسکال ماشین محاسبه مکانیکی را اختراع نمود و این پایه ی تکنولوژیی شد که بعد ها به کامپیوتر منتتهی شد .در این دوران اختراعات مربوط به ماشینهای حرارتی ، و نیز پمپ های آب بخش عمده ای را به خود اختصاص می دهند . تا قبل از اختراع موتور بخارنیروی مکانیکی تنها از سه طریق ، نیروی انسان ،آسیاب بادی و آسیاب آبی قابل جابجا کردن بود اما با اختراع ماشین بخار توسط نیوکامن،تحول بزرگی در صنعت به وجود آمد.
6- توسعه تکنولوژی در زمینه ابزار،مواد در دوران انقلاب صنعتی، سال های 1750 تا 1850 میلادی .
قرن هیجدهم بین سالهای 1750 تا 1850 میلادی را می توان قرن انقلاب صنعتی نامید .در این دوره ماشین های بخار ازپیشرفت قابل توجهی بر خور دار شدند و در راه آهن و کشتیرانی مورد استفاده قرار گرفتند . در زمینه ماشین های ابزار در این قرن پیشرفت های بسیاری حاصل شد و فرم ماشینهای تراشی که امروزه در جهان مورد استفاده قرار می گیرند در این دوره پایه ریزی شد .
با افزایش جمعیت و پراکندگی آنان در سطح کره خاکی نیاز به اطلاعات و تبادل آن بیشتر گردید. انسان که برای ارسال پیام های خود، زمانی از دوندگان مقاوم، اسب های تندرو و کبوتران نامه بر استفاده     می کرد و زمانی دیگر، از مطبوعات و روزنامه ها، اما نتوانست نیاز اصلی اش را که تبادل سریع اطلاعات بود، بر طرف سازد؛ او به وسیله ای نیاز داشت تا پیام های خود را سریع تر منتقل کند.
اختراع برق و سپس پیدایش تلگراف درسال 1832 توسط ساموئل مورس انگلیسی موجب شد، انسان بتواند برای نخستین بار اطلاعات را با سرعت بالا و از طریق رمزهای ساده به مسافت های طولانی انتقال دهد. یکی از مهمترین اختراعات این دوران ، اختراع یخچال است که اصول آن توسط جاکوپ پر کینز در سال 1834 میلادی طرح گردیدو کاربرد آن در سال 1850 به بعد بود که رانکین و کلوین ترمودینامیک سرمایش را مورد توجه قرار دادند
7- توسعه تکنولوژی در زمینه ابزار،مواد در دورانی که به قدرت اسب بخار مشهور است ، 1850 تا 1900
تاسیس و توسعه دانشگاهای مهندسی در این دوران مورد توجه قرار گرفت . در این دوران توماس ادیسون ، دانشمند و مهندس فاقد تحصیلات کلاسیک و دانشگاهی موفق شد تحول عظیمی را در دنیا با اختراع لامپ برق و ده ها اختراع دیگر بوجود آورد .
اولین گلایدر در سال 1889 میلادی به پرواز در آمد و تا ده سال بعد که وی در یک حادثه سقوط گلایدر کشته شد بیش از هزار پرواز موفقیت آمیز داشت . تجربیات وی بعدها در ساخت هواپیمای موتور دار توسط برادران رایت که در قرن بعد صورت گرفت بسیار موثر واقع شد .
دو چرخه به سبک امروزی نیز در این دوران اختراع شد که بنام دوچرخه سینگر معروف گردید و تا دهها سال هیچگونه تغییری در مکانیزم کلی آن داده نشد .
اما اختراع تلفن در سال 1876 توسط الکساندر گراهام بل و توماس واتسون آمریکایی، تحول بزرگی بود، زیرا علاوه بر غلبه بر زمان و مکان، این امکان فراهم آورده بود که صدای انسان دیگری را که کیلومترها از آنان فاصله داشت بشنود. اختراع تلفن انسان را قادر ساخت که از طریق سیم با افرادی فرسنگ ها دورتر از خود گفت و گو کند؛ هر چند تلفن در بالا رفتن سرعت ارتباطات تاثیر به سزایی داشت اما به دلیل استفاده از سیم، محدودیت در ارتباط همچنان وجود داشت و وسیله ای مورد نیاز بود، تا بدون سیم و با سرعت نور، اطلاعات را در فضا انتقال دهد و از موانع بگذرد، و آن چیزی نبود جز رادیو.
با اختراع رادیو در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، انسان وارد عصر الکترونی شد که بر ارتباطات راه دور تکیه داشت و حس غالب حس شنوایی بود. با اختراع دستگاه ارتباط بی سیم و رادیویی، توسط گوگلیلموما رکنی ایتالیایی در سال 1895 اخبار و اطلاعات با سرعت شگفت آوری تا نقاط دور دست منتشر شدند.
در مرحله بعد، سینما متولد شد. این وسیله ارتباطی که هدفش سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت بود، کمتر جنبه خبری داشت و حتی از نظر انتشار نیز با دیگر وسایل ارتباطی تفاوت اساسی داشت، از جمله پیشرفت های چشمگیر علمی پس از جنگ جهانی دوم بود، زیرا در سال های آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، با کوشش های که برای تکمیل فن عکاسی و فیلمبرداری صورت گرفت، وسایل نوینی چون سینما وتلویزیون در اختیار انسان گذاشته شد.
ظهور تلویزیون موجب گردید که رویدادها آن چنان که اتفاق افتاده اند، به جهان نشان داده شوند. گسترش تلویزیون پس از جنگ جهانی دوم و فراگیر شدنش، آن را به یک رسانه همگانی تبدیل کرد. این وسیله جدید که می توانست، پیام مشابهی را برای میلیون ها نفر به طور همزمان پخش کند، موجب همگون سازی مخاطبان و ایجاد مخاطبان یکسان شد و اغلب توسط دولت ها اداره می شد. رواج تلویزیون درسه دهه پس از جنگ جهانی دوم، به قول مک لوهان دنیای جدیدی از ارتباطات را موجب شد .البته گسترش این رسانه جدید، به معنای از میان رفتن دیگر رسانه ها نبود.
هر چند که با رونق روز افزون تلویزیون، رادیو مرکزیت خود را از دست داد، ولی گستردگی و انعطاف پذیری آن بیشتر     گردید. در حال حاضر، برنامه های رادیو و تلویزیون به صورت شبانه روزی شده است و اخبار را پیوسته پخش می کنند. از طرفی وجود روزنامه ها در اینترنت، دسترسی به اطلاعات را سریع تر می کند. در دوره جدید، یا در عصر اطلاعات، دیگر پیام واحد مورد استفاده نیست، زیرا در این دوره، به علت ناهمگن بودن افراد، به پیام های متنوع تر نیاز است.در سال 1957 روس ها با استفاده از اندیشه پوپوف در بیرون از کره زمین، ارتباط را میسر ساختند و نخستین قمر مصنوعی با ماهواره، با نام "اسپوتنیک"، به مدار زمین فرستاده شد.
8- توسعه تکنولوژی در زمینه ابزار،مواد در دوران صنایع اتومبیل و هواپیما بین سال های 1900 تا 1940.
به دوران حمل و نقل هوایی و جاده ای موسوم می باشد . در این دوران بود که برادران رایت در سال 1903 موفق به ساخت ماشینی شدند که از هوا سنگین تر بوده اما قادر به پرواز نبود. در این دوره صنعت اتومبیل از رشد غیر قابل تصوری برخوردار شد . و از اولین کسانی که تحول عظیمی در صنعت اتومبیل سازی به وجود آوردند ، هنری فورد بود .
هم چنین آسانسور در این دوره عملا مورد استفاده قرار گرفت . وسیله جالب دیگری که در سال 1923 ابداع گردید دستگاهی به نام پروژوکتور ستاره شناسی بود که توسط یک پروفسور آلمانی بنام والتر باورسفلید ابداع گردید .
9- توسعه تکنولوژی در زمینه ابزار،مواد در دوران اتم و اکتشافات فضایی بین سال های 1940 تا 1960 .
این دوران به عصر اتم و مسافرت های فضایی شهرت یافته است .روس ها با قرار دادن اولین قمر مصنوعی ساخت بشر در مدار زمین به موفقیت شایانی رسیدند .در این دورران یکی از مهم ترین یافته های بشر دستیابی به انرژی اتمی و کنترل آن بود .هم چنین الکترونیک رفته رفته نقش اساسی تری را در طراحی ماشین آلات ایفا نمود . از جمله دستگاههای ابداعی که در این دوران رفته رفته جای خود را در همه جای صنعت باز می کرد کامپیوتر بود . ماشین تراشهای دیجیتال که با دقت بسیاری کار می نمودند در این دوره به بازار عرضه شد .یکی از تحولات این دوره را باید شروع اتوماسیون در تولید نامید که در آن ماشین های مختلف وظایف تولید را بر عهده گرفتند و نیازی به نیروی انسانی ماهر نبود .عوارض ناشی از محیط کار و آلودگی صنعتی در این دوره به حدی رسید که رشته های جدیدمهندسی به دنیا عرضه داشت .
10- توسعه تکنولوژی در زمینه ابزار،مواد در دوران ریز پردازنده ها،نانو و بیوتکنولوژی 1960 تاکنون .
تکنولوژی و اختراعات تغییرات شگرفی را در زندگی ما ایجاد کرده اند. امکانات و ارتباطاتی که امروزه در اختیار ما هستند حتی در تصور مردمانی که تنها دهها سال پیش می زیسته اند نمی گنجیده است.تغییرات ایجاد شده در تکنولوژی های امروزه سبب تفاوت میان نسل امروز و دیروز شده است.اشاره به همه این تغییرات و یا به عبارتی همه فن آوری ها و پیشرفت هایی که در عصر جدید به وجود آمده چندان امکان پذیر نیست اما می توان به متحول کننده ترین و مهمترین آن ها اشاره کرد.
کامپیوتر:کامپیوتر را می توان جز این دسته از تکنولوژی ها دانست.نخستین کامپیوتر قابل برنامه ریزی در سالهای 1936 تا 1938 ساخته شد. این کامپیوتر تنها یک هرتز سرعت داشت و حافظه اش تنها قادر به ذخیره 64 کلمه بود. کامپیوتری که حتی یک پاراگراف را هم نمی توانست به طور کامل در خود ذخیره کند، تبدیل به وسیله ای شده است که زندگی بدون آن امکان پذیر نیست .
اینترنت:در اواخر دهه 1960 میلادی ، وزارت دفاع آمریکا تشخیص داد که دولت آمریکا به شبکه‌های کامپیوتری خود بسیار وابسته است و این سوال مطرح شد که اگر دشمن در یک حمله هسته‌ای به شبکه‌های کامپیوتری ملی آنها آسیب برساند چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ بنابراین وزارت دفاع آمریکا یک نوع جدید از شبکه‌های بزرگ را طراحی کرد که حتی اگر یکی از بخشهای آن از کار می افتاد باز هم می توانست به کار خود ادامه دهد. آنچه که کل این شبکه عظیم را به هم ارتباط می داد مجموعه‌ای از قوانین ارتباطی یا به اصطلاح «پروتکل» بود که آنرا TCP/IP نامیدند. اصولاً هر شبکه‌ای که از قوانین TCP/IP استفاده کند می‌تواند با هر شبکه دیگری که آن هم با قوانین TCP/IP کار می کند ارتباط برقرار کند و اگر در شبکه بزرگی که هر یک از شبکه‌های کوچکتر داخل آن از قوانین TCP/IP استفاده می‌کنند یک شبکه کوچک از کار بیافتد مابقی شبکه به کار خود ادامه خواهد داد. پروژه آریانت در سال 1967 آغاز به کار کرد و نتیجه این پروژه پس از چندین سال همان شبکه جهانی اینترنت کنونی است که اکنون به صورت غیرنظامی گردیده و تمامی عرصه گیتی را تحت پوشش خود قرار داده است.
شبکه اینترنت چیست؟
شبکه جهانی اینترنت مجموعه ای از شبکه های کامپیوتری است که با استفاده از قوانین و پروتکل های خاصی که به آن TCP/IP می گویند و از طریق خطوط تلفنی، ماهواره ای و غیره به یکدیگر وصل شده اند، تا اطلاعات و داده ها بتواند به سرعت از یک کامپیوتر به کامپیوتری دیگر در هر کجای گیتی انتقال یابد. با تحولات اساسی و رشد بی نظیر که طی دهه اخیر بوقوع پیوسته است، در حال حاضر اینترنت به عنوان یکی از مهمترین ابزارها، برای انتقال جوامع به جامعه اطلاعاتی مطرح شده است که درآن کلیه شبکه های کامپیوتری، تلفن ها، ویدئوها، کنفرانس ها، موبایل ها و غیره با هم ارتباط داشته و به تبادل اطلاعات می پردازند. به طور کلی می توان دلایل محبوبیت اینترنت را در همگانی بودن، کاهش هزینه ها، سهولت خرید و فروش بر روی اینترنت، بدون مرز و بدون مالک بودن اینترنت، رشد سریع اینترنت و فراوان بودن تعداد مشترکان آن دانست. اینترنت مانند جهانی تخلیلی است، جهانی غیر از جهان ما که در آن می توان همه چیز یافت از گفتگو با افراد و بخش های سرگرمی و لطیفه گرفته تا کسب اطلاعات در مورد فضا، گرفتن مقالات علمی و ارتباط با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای همکاری و یا ادامه تحصیل در کشورهای دیگر ،در کنار این موارد امکانات دیگری نیز در اینترنت وجود دارد که می توان به نامه الکترونیکی، گفتگو، گرفتن نرم افزارها از اینترنت و غیره اشاره نمود.
 

مطالب مرتبط
Loading...