تیزر تبلیغاتی

تیزر تبلیغاتی چیست ؟

تیزر یک تکنیک برای ارائه آگهی اعم از تلویزیونی، رادیویی یا رسانهzwnj; محیطیzwnj; و چاپی می باشد و یا اصطلاحا به رفتاری گفته میzwnj;شود که با کامل نشان ندادن چیزی یا کامل نگفتن حرفی، در فرد مقابل ایجاد حس کنجکاوی میzwnj;کند. بهzwnj;عنوان مثال، در تصویری که پخش می شود نمیzwnj;دانید با چه برند یا چه شرکت یا چه چیزی روبه zwnj;رو هستید. پیامی در حال انتقال است اما نمیzwnj;دانید هدف چیست. آیا قرار است محصولی فروخته شود؟ آیا قرار است فیلمی معرفی شود؟ تبلیغzwnj;کننده کیست؟ و سوالzwnj;های دیگر؛ در این قسمت شما وارد مرحلهzwnj;ای به نام Teasing شدهzwnj;اید و حس کنجکاوی در شما شکل گرفته و پر از سوال هستید که این آگهی مربوط به چیست.

Powered by AsreMajazi.com