تور مجازی

با ما به هر کجا که میخواهید سفر کنید.نمایش 360 درجه محیط مورد نظر برای مخاطبان و استفاده نمایشی حداکثری. تور مجازی به شما این امکان را میدهد که بدون نیاز به عزیمت به نقاط مختلف، به راحتی 360 درجه محیط اطراف را مشاهده کرده و محیط کاری خود را نیز در دو حالت آنلاین و آفلاین به مخاطبان نمایش دهید.